Maatwerk software

A.H. Automatisering biedt ook de mogelijkheden tot het bouwen van een maatwerk oplossing. U heeft een wens/probleem en wilt deze omzetten in een applicatie. Onze ontwikkelaars ontwikkelen voor diverse omgevingen zoals Windows desktop, Web, Linux,  Apple, of Mobile (smart)device. We zullen na een inventarisatie een functioneel ontwerp en vervolgens een technisch ontwerp maken. Natuurlijk zullen testen een belangrijk onderdeel van het project in beslag nemen. Na uw akkoord zal de testomgeving overgezet worden naar ‘live’. Stresstesten en andere testen kunnen in het plan worden opgenomen afhankelijk van het type applicatie. Door een breed kennisvlak kan er uit diverse ontwikkelomgevingen gekozen worden als Visual studio, Delphi, Xamarin, enz. Databasekoppelingen als API kunnen gekoppeld of ontwikkeld worden, koppelingen aan bestaande API inclusief testomgevingen valt allemaal binnen de mogelijkheden van onze ontwikkelaars.